Είτε για σπουδές, είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε από μεράκι για τη γαλλική γλώσσα και κουλτούρα, καλύπτει όλες τις ανάγκες του ενήλικα. Ειδικά και ολιγομελή τμήματα φοιτητών για άμεση απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων DELF/DALF με στόχο την διεκπεραίωση σπουδών ( προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ) σε γαλλόφωνες χώρες.