Με την καθοδήγηση εκπαιδευτικού, εξειδικευμένου στη διδασκαλία της γλώσσας για πολύ μικρές ηλικίες, με μεράκι για τη δουλειά του, το παιδί μυείται στη γαλλική γλώσσα μέσω μιας πολύπλευρης προσέγγισης η οποία καλλιεργεί αισθητηριακές και διανοητικές δεξιότητες ανάλογες για κάθε ηλικία: παιχνίδια, τραγούδια, κίνηση, βιβλία και δραστηριότητες που καλλιεργούν τη λογική, την παρατηρητικότητα, την γραφή και την ανάγνωση.